بازدید علمی از مسجد تاریخی و قدیمی شهر سفید شهر کاشان گزارش تصویری از:

بازدید علمی از مسجد تاریخی و قدیمی شهر سفید شهر کاشان

بازدید علمی از مسجد تاریخی وقدیمی شهر سفید درتاریخ ۱۱/۲۷/96 انجام گردید. کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان به درخواست هیئت امنا مسجد سفید شهر بازدیدی جهت مرمت و مقاوم سازی این  مسجد تاریخی  داشتند. سفیدشهر در 21...