خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

نوشته هایی با برچسب "عمران ومعماری"

برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری

برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری

جلسه شورای قشر عمران و معماری  توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری کاشان در تاریخ 96/05/31 برگزار...

تشریح کارگروه های نخبگان  و فرهنگی ،ورزشی در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان کارگروه نخبگان و کارگروه فرهنگی ورزشی

تشریح کارگروه های نخبگان و فرهنگی ،ورزشی در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان

در ادامه تشریح کارگروه های کانون بسیج مهندسین کاشان در تاریخ 1396/5/18 ،مسئولین کارگروههای نخبگان و فرهنگی ورزشی  به تشریح کارگروه های خود پرداختند. سومین جلسه، تشریح کارگروه نخبگان  توسط مسئول کارگروه( آقای مهندس موسوی )...

تشریح کارگروه سازندگی در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان تشریح کارگروه سازندگی

تشریح کارگروه سازندگی در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان

کانون بسیج مهندسین کاشان ضمن تشکیل کارگروههای مختلف جهت تشکیل تیم های کاری در جلسات شورا هر هفته اقدام به تشریح کارگروه ها توسط مسئولین کارگروه می نماید. دومین جلسه، تشریح کارگروه سازندگی توسط مسئول کارگروه( آقای...

تشریح کارگروه اشتغال در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان تشریح کارگروه اشتغال

تشریح کارگروه اشتغال در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان

کانون بسیج مهندسین کاشان در راستای پویایی و جذب مهندسین بسیجی اقدام به تشکیل کارگروههای مختلف جهت تشکیل تیم های کاری نموده است. اولین جلسه تشریح کارگروه اشتغال توسط مسئول کارگروه( آقای مهندس واسعی) در تاریخ 1396.3.24 انجام...

دومین جلسه شورای قشر عمران ومعماری وبرگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس قشر برگزاری انتخابات رئیس قشر

دومین جلسه شورای قشر عمران ومعماری وبرگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس قشر

دومین جلسه شورای قشر کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری کاشان با حضور مهندسان بسیجی در تاریخ 1396/5/12 در ناحیه کاشان برگزار گردید. در این جلسه دو نفر از کاندیداهای اصلی ریاست قشر(آقایان مهندس واسعی و مهندس حسین زاده) به مدت 8...