شروع طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

شروع طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

با هدف آگاهی رسانی به مردم در زمینه های مختلف ارضه فشار خون بالا و کشف این عامل خطر بسیار مهم، طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در کشور از 27 اردیبهشت ماه شروع و تا 15 تیرماه 98 ادامه خواهد داشت. همه‌ی مردم عزیز کشور میتوانند...