خبرخوان

آرشیو روزانه "۲۱ آذر, ۱۳۹۶"

برگزاری دوره های آمادگی آزمون  نظام مهندسی

برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی

...

برگزاری اتاق فکر  قشر عمران و معماری

برگزاری اتاق فکر قشر عمران و معماری

...

جلسه شورای مدیریت کانون تخصصی بسیج مهندسین عمران و معماری شهرضا با مسئول دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرضا

جلسه شورای مدیریت کانون تخصصی بسیج مهندسین عمران و معماری شهرضا با مسئول دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرضا

در این دیدار ضمن تبریک به جناب آقای مهندس گلابگیر جهت انتصاب به عنوان مسئول دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرضا ، در خصوص همکاریهای دوجانبه گفتگو و تبادل نظر...

بیانیه محکومیت بسیج مهندسین عمران و معماری  در اعلام پایتخت جدید رژیم صهیونیستی

بیانیه محکومیت بسیج مهندسین عمران و معماری در اعلام پایتخت جدید رژیم صهیونیستی

بسمه تعالی   اینکه آنها ادعا می کنند می خواهند قدس را پایتخت فلسطین اشغالی اعلام کنند ،از عجز و ناتوانی آنهاست.                                                                                                    ...