خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو روزانه "۵ آذر, ۱۳۹۶"

دیدار با رئیس کمیته امداد جهت عقد تفاهم نامه در محل دفتر ریاست کمیته امداد کاشان دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان

دیدار با رئیس کمیته امداد جهت عقد تفاهم نامه در محل دفتر ریاست کمیته امداد کاشان

دیدار  با رئیس کمیته امداد جهت عقد تفاهم نامه در محل دفتر ریاست کمیته امداد کاشان در تاریخ  96/5/10 برگزار...

جلسه شورای قشر  و ارائه مکتوب برنامه ها برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری

جلسه شورای قشر و ارائه مکتوب برنامه ها

در تاریخ 1396/06/01  جلسه ی شورای قشر معماری و عمران توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد. همچنین در طی این جلسه  ارائه مکتوب  برنامه ها انجام...

برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری

برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری

جلسه شورای قشر عمران و معماری  توسط کانون بسیج مهندسین عمران و معماری کاشان در تاریخ 96/05/31 برگزار...

جلسه شورای قشر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری کاشان جلسه شورای قشر

جلسه شورای قشر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری کاشان

...

برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزاری جلسه ی شورای قشر عمران و معماری:

برگزاری جلسه شورای قشر عمران و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

در تاریخ  1396/05/01  جلسه ی شورای قشر عمران و معماری  در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار...