گزارش برگزاری اردوی راهیان نور دریایی

اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان

در فروردین ماه ۱۳۹۷

 

  1. بازدید از شهر تاریخی بیشابور
  2. بازدید از موزه و یادمان شهید رئیسعلی دلواری در شهر دلوار
  3. حضور در جزیره خارک و بازدید از یادمان های دفاع مقدس شناور مسافربری جهت انتقال از بوشهر به جزیره خارک  
  4. بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر 
  5. بازدید از موزه ی دریا و دریانوردی و عمارت کلاه فرنگی بوشهر کشتی پرس پلیس، اولین کشتی با ناخدا ایرانیاولین زیر دریایی ساخته شده توسط متخصصین ایرانی
  6. زیارت معنوی امامزاده احمدابن موسی شاه چراغ شیراز

مصاحبه رادیو جوان با مهندس حمزه

مسئول سازمان بسیج مهندسی عمران و معماری استان اصفهان

 

غروب زیبای خلیج همیشه فارس

 
کلیدواژه ها :