کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

چهارشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۸ – ۲۰

 

 

 
کلیدواژه ها :