بسیج برای جوانان شور آفرین، برای دوستان امید آفرین و برای دشمنان بیم آفرین است.

حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)

هفته بسیج گرامی باد   

 
کلیدواژه ها :