به منظور شناخت و آگاهی هرچه ببیشتر خانواده ها بویژه جوانان به پدیده شوم اعتیاد.

آدرس نمایشگاه: فلکه لاله-خیابان زینبیه جنوبی-خیابان فروردین-نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۳۲۱۸۳۴۴۹-۰۳۱ (آقای شهابی)