این نمایشگاه آخرین دستاوردهای تخصصی بسیج را به نمایش می گذارد
غرفه بسیج مهندسی عمران و معماری استان اصفهان نیز با عنوان بسیج پیشرو در علم و عمل آماده ی پذیرایی از هموطنان گرامی می باشد.
ساعات بازدید:  ۹ الی ۱۱:۳۰   و   ۱۶  الی ۲۱
آدرس :خیابان کمال اسماعیل-خیابان سپاه
از اول تا دهم آذر ماه
 
کلیدواژه ها :