ویژه برنامه اعضای محترم سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسبت فرار رسیدن هفته بصیرت

با سخنرانی آقای دکتر حسینی
سه شنبه ۵ دیماه ۹۶
 ساعت ۱۷ همراه با برگزاری نماز مغرب و عشا
 خیابان کمال اسماعیل، کوچه شهید حسینی، ساختمان شهید چمران

 
کلیدواژه ها :