و هفتمین روز شهادت مدافع حریم انقلاب اسلامی و ولایت بسیجی پاسدار شهید سجاد شاهسنایی

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷
خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان

 
کلیدواژه ها :