لیست_جلسات_قرائت_قرآن_شهر_اصفهان

به عموم علاقه مندان به اطلاع میرساند روزها و مکان جلسات معنوی و پرفیض جلسات قران در شهر اصفهان به شرح زیر می باشد:

 

لیست_جلسات_قرائت_قرآن_شهر_اصفهان

 
کلیدواژه ها :