فراخوان مقاله علمی  در راستای گام دوم انقلاب با محوریت علم و پژوهش ،معنویت و اخلاق،سبک زندگی و

عدالت واقتصاد

 

 


 
کلیدواژه ها : ,