عید قربان ، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا

 

عید فداکارى، ایثار، قربانى، اخلاص و عشق و بندگى، مبارک باد . . .

 

 

 
کلیدواژه ها :