بنابر اعلام معاونت محترم برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مبنی بر حمایت از مخترعین و کار آفرینان با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار در استان اصفهان با عنوان “حاکار” که با در نظر گرفتن موضوعات حمایتی از جمله (اعطای تسهیلات ارزان قیمت واگذاری سوله کارگاهی جهت اجرای طرح خدمات سیستم مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و …) انجام می شود. لذا با توجه به محدود بودن مهلت استفاده از تسهیلات برای طرح های برتر، جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت hakar.ir مراجعه نمایید.