شهادت سرور و سالار شهیدان بر همگان تسلیت باد.

 
کلیدواژه ها :