رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کرده و این اقدام را اصلی ترین گزینه برای عبور از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی دانسته اند. پیش از این نیز بارها و بارها اعلام کرده اند که “‌اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیتی است که می‌بایست محقق شود.‌”

 

مقام معظم رهبری در حرم رضوی سال ۹۷ موانع عدم استفاده از ظرفیت های کشور را عوامل زیر دانستند:
۱-باور نداشتن برخی از مسئولین و یا عدم اطلاع افکار عمومی ومسئولین از ثروت های کشور
۲-کم کاری برخی دست اندرکاران
۳-اعتماد کردن به نسخه بیگانگان به جای نسخه داخلی
۴-عدم توجه به اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زایی و تولید ثروت به وسیله فعالیت درونی کشور و توجه و امید به کمک از بیرون
۵-قبیله گرایی سیاسی یا جناحی
۶-عدم مبارزه جدی با فساد
۷-متکی بودن کشور به نفت
۸-سبک زندگی به ویژه مصرف گرایی، اسراف، رفاه طلبی افراطی و اشرافی گری
۹-عدم تعصب به اقتصاد ملی و مصرف جنس خارجی نه داخلی

 
کلیدواژه ها :