مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان با حضور آحاد مردم روزه دار پرشور چون سال های گذشته برگزار شد.

 

مردم در این مراسم با مشت های گره کرده خود شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ برامریکا سر می دادند.