جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران استان اصفهان

در تاریخ ۱۶/۰۳/۹۵ جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مهندس حمزه مسئول سازمان به بیان دستورجلسه پرداختند و سپس اعضای شورا به ارائه پیشنهاداتی در مورد نحوه برگزاری یادواره سردار شهید محسن صفوی و مسابقه طراحی المان های شهری با رویکرد ایثار، مقاومت، مهندسی و شهادت و تندیس شهدا پرداختند. در پایان در مورد ارائه طرح توسط مهندسین معمار کانون در خصوص استقرار المان و تندیس، مکان های خیابان پاسداران،  ورودی دهکده دفاع مقدس، ورودی گلزار شهداء اصفهان و معراج الشهدا واقع در خیابان کهندژ پیشنهاد گردید.

1