فوری؛
اطلاعیه ثبت نام مرحله چهارم بیمه تکمیلی بسیجیان.
قابل ذکر است خدمات آزمایش، فیزیوتراپی و رادیولوژی به تعهدات قبلی اظافه گردیده است.

 
کلیدواژه ها :