۱- متقاضیان بیمه تکمیلی که سابقه قبلی دارند و تاریخ انقضاء کارت بیمه تکمیلی آنها ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ بوده است می توانند نهایتا تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ نسبت به تمدید اقدام نمایند که شروع بیمه تکمیلی جدید برای این گروه از تاریخ ۱/۱۲/۹۷ می باشد.

۲- مدت زمان ثبت نام در این دوره جهت اعضاء جدیدالورود فقط تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ می باشد.

۳- تاریخ شروع قرارداد جهت ارائه خدمات از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ می باشد.

۴- زمان صدور کارت پس از پایان ثبت نام حداقل به مدت دو ماه، ولی ارائه خدمات از شروع قرارداد خواهد بود. (مدارک و هزینه ها) تا زمان صدور کارت نگهداری شود.

۵- متذکر میگردد جهت واریز وجه بیمه تکمیلی فقط به شماره حساب : ۲-۸۸۷۷۴۵۶-۴۳-۱۸۵۶ نزد بانک انصار مبلغ واریز گردد.

۶- کلیه متقاضیان ثبت نام شده دارای بیمه عمر و حوادث و خسارت منازل مسکونی به صورت رایگان خواهند بود.

۷- با توجه به اضافه شدن خدمات جدید شامل : آزمایش فیزیوتراپی و رادیولوژی مبالغ حق بیمه به شرح زیر می باشد:

طرح ۱ ) مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ سالیانه برای هر نفر

طرح ۲) مبلغ ۱/۹۲۰/۰۰۰ سالیانه برای هر نفر

۸- ثبت نام کنندگان محترم جدیدالورود لازم است حتما نسبت به پر نمودن فرم بیمه عمر و حوادث و ثبت امضاء و اثر انگشت در فرم مربوطه اقدام نمایید.

لازم به ذکر است اخرین فرصت تحویل پرونده از نواحی ۱۵/۱۲/۹۷ می باشد.

 
کلیدواژه ها :