نشست هم اندیشی مدیران کانون بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان با حضور مسئول سازمان در شهر کاشان برگزار گردید.

در این نشست مسئول سازمان ضمن اشاره به اولویت ها و برنامه های سازمان در سال ۹۷، تشکیل شورای قوی و استفاده از ظرفیت های مختلف نیروی انسانی، تعامل با سازمان و ادارات را از جمله فاکتورهای موفقیت یک کانون برشمرد.

در پایان این نشست مدیران کانون از نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی خورشیدی که توسط یکی از شرکت های بسیجی بسیج مهندسین کاشان اجرا شده بود، بازدید کردند.

 
کلیدواژه ها :