ساختمان جدید کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس سازمان بسیج مهندسین با حضور مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران، فرمانده محترم ناحیه نجف آباد و جمعی از پیشکسوتان و نخبگان این سازمان افتتاح شد.
همچنین در این مراسم از نخبگان و پیشکسوتان این سازمان تقدیر بعمل آمد.