به منظور  ارتقاء سطح علمی مهندسین بسیجی با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با دانشگاه پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین (ع) با استفاده از جدیدترین روش ها و فناوریهای نوین، سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری در نظر دارد از مقالات علمی اعضای بسیج مهندسین خواهر و برادر سطح کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های طراحی، سازه های امن، معماری بر اساس نیازهای ملی و ارائه نظریه های جدید استفاده نماید.

از خواهران و برادران بسیجی دعوت می شود مقالات خود را جهت ارائه، به پست الکتریکی این سازمان به ادرس omranesf@chmail.ir ارسال نمایید.

 
کلیدواژه ها :