به اطلاع می رساند به منظور استفاده اعضای بسیج مهندسین عمران یک نوبت سانس والیبال برای روزهای چهارشنبه فراهم گردیده است.

علاقه مندان جهت استفاده، روز های چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶-۱۸ در محل سالن والیبال مجموعه ورزشی شهید آقا بابایی در خیابان شهدای صفه مراجعه فرمایید.

 
کلیدواژه ها :