اجتماع باشکوه مردم اصفهان
دراطاعت ازامام خامنه ای مدظله العالی وحمایت ازامنیت میهن اسلامی وانزجارازاشرارواغتشاشگران

زمان :پنجشنبه ساعت ۹.۳۰صبح مکان :میدان انقلاب اسلامی اصفهان

#لطفا_رسانه_باشید

 
کلیدواژه ها :