فروشگاه ساز

فروشگاه ساز فروشگاهان

امکانات فروشگاه ساز

کسب و کار اینترنتی

Esfahan Engineers Basij سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان
اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل
1 2 3
صفحه اصلی

 

 


 

جلسه هیئت رئیسه مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان

 

در تاریخ 16/03/95 جلسه هیئت رئیسه مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. در این جلسه مسئول محترم سازمان در ابتدا به بیان دستور جلسه با عنوان تعیین رویکرد مجمع قشر در سال 1395 پرداختند و پس از ارائه نظرات توسط اعضای هیئت رئیسه مصوب گردید رویکرد راهبردی مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری در سال 95به ترتیب اولویت به شرح ذیل قرار گیرد:

 1- اولویت های اقتصاد مقاومتی در عرصه عمران و معماری 2- ایجاد اشتغال برای متخصصین عمران و معماری 3- بررسی علل و عوامل رکود در ساختمان و ارائه راهکارهای برون رفت از رکود

 

 

 


 

جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران استان اصفهان

 

در تاریخ 16/03/95 جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مهندس حمزه مسئول سازمان به بیان دستورجلسه پرداختند و سپس اعضای شورا به ارائه پیشنهاداتی در مورد نحوه برگزاری یادواره سردار شهید محسن صفوی و مسابقه طراحی المان های شهری با رویکرد ایثار، مقاومت، مهندسی و شهادت و تندیس شهدا پرداختند. در پایان در مورد ارائه طرح توسط مهندسین معمار کانون در خصوص استقرار المان و تندیس، مکان های خیابان پاسداران،  ورودی دهکده دفاع مقدس، ورودی گلزار شهداء اصفهان و معراج الشهدا واقع در خیابان کهندژ پیشنهاد گردید.

 

 

 


 

 لیست فرصت های شغلی اسفندماه